Правна мрежа

Юридическата кантора „Георгиеви“ е създала професионални и бизнес контакти в повечето български градове, ориентирани към стимулиране на бизнеса като: София, Стара Загора, Бургас, Варна, Несебър, Плевен, Велико Търново, Русе, Смолян, Благоевград, Разлог, Банско.

Установените професионални и бизнес контакти допринасят за създаването на мрежа от професионални и бизнес практики, функционирането на които позволява на Юридическата кантора „Георгиеви“ успешно да работи върху юридически казуси и да участва при реализацията на проекти, в които предоставянето на необходимите юридически услуги е от решаващо значение за успешното финализиране на на проекта.

Юридическата кантора „Георгиеви“ разполага с консултанти, които могат да съдействат за намирането на най-добрите решения по конкретен проблем, който надхвърля обхвата на правните консултантски услуги.