Юридическата кантора „Георгиеви“ е създадена през 1996 година и е специализирана най-вече във вещно, корпоративно, конкурентно и търговско право, а също така и в решаването на правни спорове (вкл. процесуално представителство).

От 1996 година фирмата разширява консултантската си дейност, като включва чуждестранни инвестиции и приватизация.

Специалните сфери на правна дейност включват силно регулирананата правна рамка на фармацевтичната индустрия, петролната индустрия, енергийната индустрия (особено тази, касаеща производтсвото на енергия от възобновяеми енергийни източници) обществени поръчки, екологично и застрахователно право.

От 1998 г. юристите трупат солиден опит в сферата на местното и международното данъчно облагане, а също така и в представителството на клиенти в рамките на иницирани административни и съдебни производства.

Фирмата успешно е участвала и в изработването, предлагането и предоставянето на необходимото последващо съдействие при въвеждането на законодателни промени пред българското Народно събрание.