Юридическата кантора „Георгиеви“ е създадена през 1996 година и е специализирана най-вече във вещно, корпоративно, конкурентно и търговско право, а също така и в решаването на правни спорове (вкл. процесуално представителство).

От 1996 година фирмата разширява консултантската си дейност, като включва чуждестранни инвестиции и приватизация.

Специалните сфери на правна дейност включват силно регулирананата правна рамка на фармацевтичната индустрия, петролната индустрия, енергийната индустрия (особено тази, касаеща производтсвото на енергия от възобновяеми енергийни източници) обществени поръчки, екологично и застрахователно право.


виж още
Сфери на дейност

  • Вещно право и регулаторна рамка, регламентираща строителството
  • Корпоративно и Търговско право
  • Решаване на правни спорове (вкл. процесуално представителство)
  • Енергийно право
  • Конкурентно право
  • Данъчно право
Юридическата кантора Георгиеви

България, Пловдив – 4000,
бул. „Шести септември“ 173, ет. 4
Тел./факс: 00359 32 635 241
Тел./факс: 00359 32 623 884


E-mail
office@georgievilawfirm.com